Η Ηλιοθερμική Μακεδονίας ΑΕ ιδρύθηκε το 1986 και είναι η πρώτη και μεγαλύτερη σήμερα εταιρία στην Ελλάδα που ξεκίνησε να παράγει ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ.

Σήμερα η εταιρία παράγει επίσης και :

Μεταλλικές διάτρητες ταινίες στήριξης (τσέρκι)

Στηρίγματα τοίχου για συλλέκτες (κολεκτέρ)

Η Ηλιοθερμική Μακεδονίας ήταν και παραμένει ηγέτης στην αγορά με προϊόντα πρότυπα και αναγνωρίσιμα για την ποιότητά τους σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Standards. Από το 1992 εξάγει τα προϊόντα της σε πολλές χώρες της Ευρώπης, της Μεσογείου και των Βαλκανίων.

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας σε έκταση 10.000 m2 με στεγασμένους χώρους 3.900 m2 βρίσκονται στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Ο πλήρης μηχανολογικός εξοπλισμός, το έμπειρο προσωπικό, η διαρκής έρευνα, η μακροχρόνια εξειδίκευση και κυρίως τα ποιοτικά προϊόντα τοποθετούν την Ηλιοθερμική Μακεδονίας μεταξύ των καλύτερων εταιριών της Ευρώπης.

Η Ηλιοθερμική Μακεδονίας είναι Πιστοποιημένη με Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 από το 2007 απο τον διεθνούς φήμης φορέα Πιστοποίησης TUV NORD. Η εταιρία εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης ποιότητας από το 1999.

Η επιτυχημένη πορεία μας συνεχίζεται με την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων σε Ευρωπαϊκές χώρες, με τη συμμετοχή μας σε Διεθνείς εκθέσεις και τη θέσπιση νέων στόχων για την ανάπτυξη και επέκταση των δραστηριοτήτων μας.

Προχωρούμε με αισιοδοξία στο μέλλον