Στήριγμα Γωνίας Υδροληψίας

Στήριγμα Γωνίας Υδροληψίας Διπλό – Διαχωριζόμενο