Πίνακες Υδροληψίας με Κορνίζα

Πίνακες Υδροληψίας με Κορνίζα. Ρυθμιζόμενοι σε βάθος.
Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από γαλβανιζέ λαμαρίνα. Η κορνίζα και το καπάκι όταν είναι βαμμένα (Λευκά) κατασκευάζονται από ηλεκτρογαλβανιζέ λαμαρίνα (SECC).