Πίνακες Υδροληψίας απλοί

Πίνακες Υδροληψίας απλοί. Κατασκευάζονται εξολοκλήρου από γαλβανιζέ λαμαρίνα.
Το καπάκι είναι βαμμένη (Λευκή) ηλεκτρογαλβανιζέ λαμαρίνα (SECC). Επίσης το καπάκι διατίθεται και από Ανοξείδωτη λαμαρίνα.